top of page

RODO

flaga angielska.png

Szanowni Państwo,

 

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą  z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Drinks Sp. z o.o. (zwana dalej „Drinks”); kontakt e-mail: sekretariat@drinks.biz,.pl

 

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami Przekazaliście.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

niezbędnym do realizacji porozumienia o dystrybucji produktów Drinks, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”

a) niezbędnym do realizacji porozumienia o dystrybucji produktów Drinks, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”

 

b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Drinks dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Drinks, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

e) analitycznym tj. lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów Drinks, ogólnej optymalizacji działalności handlowej, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Drinks – w związku z prowadzoną sprzedażą produktów, analizy finansowej Drinks, dostosowania oferty handlowej oraz warunków współpracy, w tym specjalnych warunków współpracy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Drinks, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

f) oferowanie produktów i usług bezpośrednio tj. marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Drinks, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Poza celami pierwszorzędnymi wskazanymi powyżej, Drinks może przetwarzać Państwa dane w innych, drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Mowa tutaj o takich celach jak przeniesienie danych do archiwum oraz prowadzenie audytów lub postepowań wyjaśniających.

 

Podmiotami, którym mogą zostać przekazane Państwa dane są:

 

a) podmioty przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (art. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

b) biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową

Podmioty powyższe uzyskały lub zyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

 

Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z Drinks Sp. z o.o., wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Drinks Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wszystkie zgody wyrażane są przez Państwo dobrowolnie i w każdym momencie mogą one zostać wycofane, zarówno wszystkie jak i tylko niektóre z nich dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Drinks do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Drinks będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

 

Drinks informuje, że powyższe informacje zostały Państwu przekazane w wykonaniu obowiązku prawnego i nie wymagają od Państwa żadnego dalszego działania.

bottom of page